Geboortehuizen in Vlaanderen

Definitie:

Het geboortehuis is een eerstelijnsinstelling door één of meerdere vroedvrouwen beheerd. Dit huis is voor ieder toegankelijk zonder onderscheid van cultuur, filosofie, religie of economische status. Hier worden vrouwen zelf verantwoordelijk geacht en vrij in het nemen van hun beslissingen. Het doel van een geboortehuis is het recht te vrijwaren van ouderparen om in een midden te bevallen dat minder gemedicaliseerd is en waar gezondheidszorgen en -diensten de globale gezondheid dienen in acht te nemen. De vroedvrouwen begeleiden hen naar een natuurlijke geboorte, die minder traumatiserend is voor moeder en kind en meer verrijkend voor de ouders.

Concreet is een geboortehuis een klein gebouw (huis of deel ervan) dat geen deel uitmaakt van een ziekenhuis maar wel geografisch nabij gelegen is. Daar kunnen vrouwen die in goede gezondheid verkeren, en van wie de zwangerschap een normaal verloop kent, bevallen en uitgebreide diensten vinden in verband met hun moederschap.

Teneinde de uitwisselingen te vrijwaren tussen vrouwen, de families en de vroedvrouwen, moet het geboortehuis een kleinschalig blijven met maximum een paar honderd bevallingen per jaar.

Ergens een fout gezien? Reacties betreffende de vorm van deze website? Mail de webmaster
Voor meer inhoudelijke vragen betreffende geboortehuizen, gelieve contact op te nemen met de respectievelijke geboortehuizen...