Geboortehuizen in Vlaanderen

Doelstellingen:

  • Een omgeving scheppen rondom de geboorte die veilig, hartelijk en geborgen is. Dit alles gebaseerd op gezondheid en niet op ziekte.
  • Nosocomiale infecties vermijden.
  • Een structuur aanbieden die aan de behoeften beantwoordt van vrouwen en hun families.
  • Een gepersonaliseerde en ononderbroken opvolging door vroedvrouwen aanbieden en een doorverwijzing naar externe professionelen als dit nodig mocht blijken.

Ergens een fout gezien? Reacties betreffende de vorm van deze website? Mail de webmaster
Voor meer inhoudelijke vragen betreffende geboortehuizen, gelieve contact op te nemen met de respectievelijke geboortehuizen...